ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΡΑΔΙΟ ΙΛΛΥΡΙΑ 04/03/2019


ΡΑΔΙΟ ΙΛΛΥΡΙΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΑΡΗ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ