ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ:
ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥ ΑΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ