ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΝΟΜΟΣ 2ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ


ΝΟΜΟΣ 2ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ