ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ)