ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV - ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΟΥ

 ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


ΕΛΕΝΗ ΝΙΑΡΧΟΥ
Υποψήφιος Βουλευτής Β' Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (22/12/2020)
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Παρουσίαση: ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ


FACEBOOK LINK

Δεν υπάρχουν σχόλια