ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

42 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ'' ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ ΤΟ 14 % ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ''

   

     ΑΠΌ ΤΟ 1970 ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2020 ΕΚΔΗΛΏΘΗΚΑΝ ΣΧΕΔΌΝ 60.200 ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΙΑΝΌΣ ΓΚΟΥΡΜΠΆΤΣΗΣ, ΥΠΑΡΧΗΓΌΣ ΠΣ, Ε.Α, ΔΙΚΑΣΤΙΚΌΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΏΜΟΝΑΣ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΆΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΎ.

ΚΑΤΑΣΤΡΆΦΗΚΕ ΤΟ 14% ΤΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

ΕΔΏ ΚΑΙ ΠΟΛΛΆ ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΛΕΤΆ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΗ ΕΠΊ 45 ΧΡΌΝΙΑ, ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΕΙ ΌΤΙ ΑΠΌ ΤΟ 1980 ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2020 ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΊ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊΣΕΣ (56.326) ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΈΚΤΑΣΗ (18.190.592) ΣΤΡΕΜΜΆΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΤΟ 13,8% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ.

ΚΆΗΚΕ ΔΗΛΑΔΉ ΈΚΤΑΣΗ ΊΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ Ο ΜΈΣΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ 41 ΧΡΌΝΙΑ ΕΊΝΑΙ 1.373,8, ΕΝΏ Ο ΜΈΣΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΏΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ  ΕΊΝΑΙ 443.672,9 ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΖΩΏΝ ΑΠΌ ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΑΤΤΙΚΉ

Η ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΆΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ

ΕΠΊΣΗΣ Η ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΑΤΤΙΚΉ ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ.

Η ΠΙΟ ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΤΌΣΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 21 ΈΤΗ ΕΊΝΑΙ Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΌΣ ΑΥΤΉΣ Η ΠΙΟ ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΊΝΑΙ Η Π.Ε. ΗΛΕΊΑΣ

ΕΝΏ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΆ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΑΝΆ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ 12,7 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΑΝΆ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ 223,5 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ, ΕΝΏ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΗΛΕΊΑΣ ΑΝΆ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ 369,9 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ.

Η ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΈΣ ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΈΣ ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΠΡΟΚΛΉΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΥΒΟΊΑΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΕΛΈΤΗ, ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΕΘΈΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΒΑΣΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΌ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 41 ΕΤΏΝ ΑΠΌ ΤΟ 1980 ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020, ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΑ ΈΤΗ, ΜΕ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟ 1950, ΕΞΆΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΉΣ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ:

ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ 1950 ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Ο ΜΙΚΡΌΤΕΡΟΣ ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ 2010 ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ

Η ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΑΠΌ ΤΟ 1950 ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ 2010 ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ / ΑΝΆ ΈΤΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΕΚΑΕΤΊΑ (1990 – 1999), ΜΕ (1.728,6) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΆ, ΕΝΏ Η ΧΕΙΡΌΤΕΡΗ ΣΕ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΕΚΑΕΤΊΑ (2000 – 2009), ΜΕ (599.351,4) ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ

ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΊΤΕΥΣΗ (1975) ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΡΙΠΛΑΣΙΆΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ. ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΎΞΗΣΗ ΤΌΣΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΔΑΣΏΝ ΚΑΙ ΥΠΑΊΘΡΟΥ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ ΕΦΕΞΉΣ. Σ΄ ΑΥΤΌ ΣΥΝΕΤΈΛΕΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ, ΌΠΩΣ Η ΕΓΚΑΤΆΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ, Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞ ΑΥΤΉΣ ΑΛΛΑΓΉ ΧΡΉΣΗΣ ΓΗΣ (ΚΥΡΊΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΊΗΣΗ ΔΑΣΙΚΏΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΖΏΝΗΣ ΜΊΞΗΣ ΠΌΛΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΏΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ, ΔΕΔΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ, ΔΑΣΟΛΟΓΊΟΥ, ΔΑΣΙΚΏΝ ΧΑΡΤΏΝ ΚΛΠ

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΊΤΕΥΣΗ (1975 – 2020) ΑΝΈΡΧΟΝΤΑΙ (19.323.462) ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΚΆΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΑΡΙΘΜΌ ΤΩΝ (60.176) ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ.

ΚΑΤΆ ΤΟ ΥΠΌ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 41 ΕΤΏΝ (1980-2020) ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΊ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊΣΕΣ (56.326) ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΈΚΤΑΣΗ (18.190.592) ΣΤΡΕΜΜΆΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΊ ΣΤΟ 13,8% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ. ΚΆΗΚΕ ΔΗΛΑΔΉ ΈΚΤΑΣΗ ΊΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

Ο ΜΈΣΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΤΆ ΤΟ ΥΠΌ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 41 ΕΤΏΝ ΕΊΝΑΙ (1.373,8), ΕΝΏ Ο ΜΈΣΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΏΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΕΊΝΑΙ (443.672,9) ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ

ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΌ ΑΝΆ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΣΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ 12,7 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ (>10.000 ΣΤΡ) ΣΕ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΌ ΠΟΛΎ ΛΙΓΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 1 ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ (0,3%) ΣΤΙΣ 100 ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΌΝ Η 1 ΣΤΙΣ 300 ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 32,2% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ Η 1 ΣΧΕΔΌΝ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Σ΄ ΑΥΤΉΝ ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΕΤΑΙ ΤΟ 6,3% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΈΣ ΣΕ ΚΑΜΈΝΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ (>70.000 ΣΤΡ) ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΕΊΝΑΙ ΜΌΛΙΣ (36), ΔΗΛΑΔΉ ΠΟΣΟΣΤΌ (0,06%) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 28,3% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΚΑΜΈΝΩΝ ΕΚΤΆΣΕΩΝ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΑΡΙΘΜΌ ΤΩΝ (56.326) ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΥΡΚΑΓΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΉΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΌ ΈΡΕΥΝΑ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 41 ΕΤΏΝ ΈΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥΣ (250) ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΈΣΤΗΣΑΝ ΣΟΒΑΡΌ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ (ΕΓΚΑΎΜΑΤΑ) ΆΛΛΟΙ (102) ΆΝΘΡΩΠΟΙ. ΔΗΛΑΔΉ ΚΑΤΆ ΤΟ ΥΠΌ ΈΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΙΚΌ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΚΑΤΆ ΜΈΣΟ ΌΡΟ ΧΆΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΉ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΔΑΣΙΚΈΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ (6) ΆΝΘΡΩΠΟΙ (1 ΘΎΜΑ / ΝΕΚΡΌΣ ΚΆΘΕ ΜΉΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ) ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΆ ΆΛΛΟΙ (3) ΠΕΡΊΠΟΥ (1 ΕΓΚΑΥΜΑΤΊΑΣ ΚΆΘΕ 2 ΜΉΝΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ)

ΠΗΓΗ 1

ΠΗΓΗ 2


ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 42 ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΔΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΨΕΙ ΤΟ 13,8% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΗΝΗ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ 

ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΞΕΙ ΑΔΙΚΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΔΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΔΙΚΟ ΚΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΞΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ 

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ ΠΟΤΕ

ΥΠ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ


Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ,ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΖΕΜΕΝΗ, ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: http://politikosforeas.e-sy.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ:

https://wp.me/paj2cu-10K

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: https://alfeiospotamos.gr/?p=17627&fbclid=IwAR0Gp8oBFLZMKFxP-BX9XVkJoaypTWM6qVisZAnUDT6VS2exyH6AD66egl0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: https://alfeiospotamos.gr/?p=18373&fbclid=IwAR3MIGX5ZYjyVlzuvEjUdX-lQ5qL4TT0O7DNhwjrHpLd5MqTKKB5QNt4-K8

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: http://e-sy.gr/

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: http://trapeza-anatolis.oramaellas.gr/

600 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: http://600dis.oramaellas.gr/

50 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: http://www.endcyprusdebt.com/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: http://dimoi.oramaellas.gr/

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100 ΔΙΣ Τ.Χ.Σ.: http://txs.oramaellas.gr/

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: https://ypomnima.artemis-sorras.gr/

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- Ε.ΣΥ.» http://alfeiospotamos.gr/?p=11184

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια