ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Ιωάννινα: Ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου/πετρελαίου - εύλογα ερωτήματα και προβληματισμοί


     Μετά την ανάγνωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης φυσικού αερίου/πετρελαίου στην τκ Γιουργάνιστας, στην ΔΕ Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, της ΠΕ Ιωαννίνων Ηπείρου προσπαθήσαμε να περάσουμε σε μια προσπάθεια αξιολόγησης, καθώς προέκυψαν εύλογα ερωτήματα τόσο για την αρτιότητά της όσο και για τις πραγματικές συνθήκες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το περιβάλλον.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα πολλά σημεία που γεννούν προβληματισμούς:

· Οι βαλβίδες BOP θα ελέγχονται, βάσει κανονισμών, κάθε δεκατέσσερις ημέρες, ενώ ο υπεύθυνος της εταιρείας θα μπορεί να καθυστερήσει τον έλεγχο αυτό. (σελ. 94)

Πώς γίνεται η εφαρμογή κανόνων και προτύπων να είναι προσωπική υπόθεση;

· Τα είδη και οι ποσότητες επικίνδυνων ΑΕΚΚ, τα οποία δύναται να παραχθούν κατά την φάση υλοποίησης του έργου, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν επί του παρόντος, λόγω πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του έργου. (σελ.119) 

Ποια θα είναι τα επικίνδυνα απόβλητα που δεν μπορούν να προβλεφθούν, και ποια η διαχείριση τους εφόσον είναι άγνωστα;

· Για την διάνοιξη της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί χερσαίο γεωτρύπανο ιπποδύναμης 2000hp ή κάποιο παρόμοιων χαρακτηριστικών. (σελ.129)

Τελικά γνωρίζουμε ή όχι τον τύπο του γεωτρύπανου που θα χρησιμοποιηθεί; Και αν ναι, γιατί δεν υπολογίζεται το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα όπως γίνεται με τα οχήματα όλων των τύπων παρακάτω στη μελέτη;

· Στόχος της εταιρίας είναι: η μεγιστοποίηση της παραγωγής από τα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν και η σταδιακή εξερεύνηση των δυνατοτήτων της λεκάνης. (σελ.137)

Τελικά γνωρίζουμε ή όχι το εύρος και την ποσότητα των κοιτασμάτων που ανακαλύφθηκαν; Και αν ναι τότε γιατί δεν αναφέρεται η έκταση του ταμιευτήρα στην μελέτη;

· Η έρευνα αφορά, κυρίως, την ανεύρεση φυσικού αερίου και πιθανώς πετρελαίου. (σελ.140) Στην συγκεκριμένη σελίδα αναγράφεται επίσης ότι, το φυσικό αέριο είναι φιλικότερη μορφή προς το περιβάλλον.

Δηλαδή δεν κάνει καύση για να παράγει ενέργεια; Δεν παράγει οξείδια του άνθρακα; Επίσης, αν βρείτε πετρέλαιο δεν θα το αξιοποιήσετε;

· Αναφέρονται τα απολήψιμα αποθέματα, (σελ 143) χωρίς να αναγράφεται η έκταση και το μέγεθος του ταμιευτήρα, ο οποίος προσδιορίστηκε με γεωφυσικές μεθόδους.

· Αναφέρονται υψηλές πιέσεις στη γεώτρηση Δήμητρα Ι, εντός των εβαπορίτων. (σελ 147)

Τι γίνεται στη νέα θέση, όπου η γεώτρηση θα διατρήσει τόσο τους εβαπορίτες όσο και τον υποκείμενο φλύσχη;

· Οι μετεωρολογικές ιδιότητες του μικροκλίματος της περιοχής του έργου (οι οποίες επιπροσθέτως της περιβαλλοντικής τους σημασίας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον υπολογισμό της κατεύθυνσης και της μεταφοράς εκλυόμενων στην ατμόσφαιρα ουσιών, είτε κατά την κανονική λειτουργία είτε κατά την περίπτωση ατυχήματος). (σελ.165)

Πως σχεδιάζετε ένα έργο και πως σχεδιάζεται μέτρα ασφαλείας σε μια τόσο ρευστή περίοδο τόσο στο κλίμα όσο και στο έδαφος;

· Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης: καθώς η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών, οι οποίες πλήττονται από το φαινόμενο της ερημοποίησης, ως αποτέλεσμα των βιο-γεω-κλιματικών χαρακτηριστικών και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων. (σελ 192)

 Ήδη στην μελέτη σας αναφέρετε και εσείς ότι κινδυνεύουμε από ερημοποίηση λόγω της υπερεκμετάλλευσης των πόρων. Εδώ εμείς το βλέπουμε καθημερινά και χρόνο με το χρόνο ότι τα ύψη βροχής μειώνονται ραγδαία. Που θα οδηγήσει η περαιτέρω αύξηση της εκμετάλλευσης των πόρων; Στην μελέτη πάντως δεν υπάρχει πρόβλεψη.

· «Η γεώτρηση θα διερευνήσει την δομή… με τελικό μετρούμενο βάθος 3500m. Παράλληλα, θα διερευνήσει τυχόν βαθύτερες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων που θα μπορούσαν αν συνεισφέρουν στην μελλοντική παραγωγή». (σελ. 244)

Η ερευνητική γεώτρηση θα περατωθεί ως γεώτρηση παραγωγής πετρελαίου ή θα εγκαταλειφτεί. Τι την νοιάζει τότε το πετρέλαιο, στο οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο αφού ο αρχικός σχεδιασμός είναι για γεώτρηση παραγωγής αερίου; Ποιο το τελικό βάθος της γεώτρησης τελικά;

·  Γίνεται παραδοχή ύπαρξης υπόγειου υδροφορέα. (σελ. 244)

Πως αλήθεια σκοπεύετε να στεγανοποιήσετε τις ποσότητες αυτού του νερού και τι μέτρα θα λάβετε για να μην μολυνθεί ο υδροφόρος σε περίπτωση ατυχήματος; Και φυσικά δεν μιλάμε για τα βάθη των τριών και πέντε δέκα μέτρων του νερού των πηγαδιών, αλλά για τα βάθη των εκατό και περισσότερων μέτρων, όπου βρίσκονται οι υδροφόροι ορίζοντες των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

· Δευτερεύων στόχος είναι οι Ασβεστόλιθοι ηλικίας Ανώτ. Σενώνιου. (σελ. 256)

Μα εδώ βρίσκονται όλα σχεδόν τα υδροφόρα κοιτάσματα της περιοχής.

· Η φλυσχική ακολουθία αναμένεται να διασχίζεται από αρκετές διατμητικές ζώνες, η συχνότητα και πυκνότητα των οποίων δεν δύναται να προσδιοριστεί. (σελ. 260)

Αλήθεια, θα αντέξει αυτός ο κατακερματισμένος φλύσχης το βάρος των υπερκείμενων σχηματισμών όντας σε αυτή την κατάσταση; Στην ίδια σελίδα αναγράφεται ότι το σύστημα των ασβεστόλιθων αυτών αναμένεται διακλασμένο και ρηγματωμένο (Σενώνιο).

· Στο χειρότερο σενάριο της μακροπρόθεσμης διαρροής του γεωτρητικού πολφού στους σχηματισμούς θα μπορούσε να προκληθεί μόλυνση του εδάφους, των υπόγειων και/ή των επιφανειακών νερών. (σελ. 268)

Ποιος αποκλείει το χειρότερο σενάριο;

· Ο σχεδιασμός της γεώτρησης έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε η πυκνότητα των διατρητικών ρευστών, να έχει τιμές, ώστε να εφαρμόζεται ικανοποιητική υδροστατική πίεση. (σελ. 279) Πιο πάνω, αναφέρεται ότι λόγω έλλειψης της οριστικής μελέτης του έργου δεν γίνεται να προσδιοριστούν τα επικίνδυνα ΑΕΚΚ.(σελ. 119)

Εδώ, πως υπολογίστηκε η υδροστατική πίεση και ποιο το εύρος τιμών αυτής; Μήπως είναι λίγο αόριστα όλα αυτά;

· Γίνεται παραδοχή της ύπαρξης ατυχημάτων. (σελ 294) 

Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, λέω εγώ. Ποιες είναι οι επικίνδυνες ουσίες που περιγράφονται στην μελέτη; Από τα πρόσθετα, μόνο για το βαρίτη γίνεται αναφορά ότι δεν είναι επικίνδυνος για το περιβάλλον. (σελ 394).

· Αναγράφονται τα κλιματικά στοιχεία του σταθμού αεροδρομίου Ιωαννίνων. (σελ 432)

Λάθος η επιλογή ενός μόνο σταθμού και μάλιστα σε απόσταση μακρινή από το έργο(Ιωάννινα), όταν μάλιστα τα μικροκλίματα της περιοχής είναι αρκετά.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την ανάγνωση της ανωτέρω μελέτης, ενώ υπάρχουν αρκετές άλλες που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για το πόσο υπεύθυνα γίνεται η αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού ζητήματος τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Κι αν η αντιμετώπιση είναι τέτοια στο αρχικό αυτό σημαντικό στάδιο, όπου μελετώνται διεξοδικά οι συνθήκες ενός τόσο σημαντικού έργου για την χώρα, τι θα γίνει αργότερα;

Ποιο θα είναι άραγε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός τόσο σημαντικού έργου και τι επιπτώσεις θα έχει για το περιβάλλον; Από τα παραπάνω- ενδεικτικά- φαίνεται ότι δεν είναι λίγες οι επιπτώσεις σε αυτό, ούτε αποκλείεται ένα ατύχημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες ανθρώπινων ζωών ή περιουσιών.

Και αν τέλος πάντων το έργο ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ποια θα είναι η «τύχη» του παραγόμενου προϊόντος; Ποιο θα είναι το μέλλον της αγοράς ενέργειας στην χώρα μας; Μήπως όλο αυτό δεν οδηγήσει πουθενά, αλλά η παρεχόμενη ενέργεια οδηγηθεί στις χώρες του βορρά αφήνοντας στην χώρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την ακριβή ενέργεια;

Η ενέργεια αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να το αξιοποιεί προς όφελός του, προστατεύοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και να την διαχειρίζεται έτσι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα που μπορεί να οδηγήσουν τόσο στην καταστροφή του ιδίου και των επιτευγμάτων του όσο και του χώρου όπου ζει και εργάζεται.

Από την συγκεκριμένη μελέτη πάντως δεν γίνεται αντιληπτό κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, η Ελλήνων Συνέλευσις στις κατατεθειμένες δηλώσεις στον Άρειο Πάγο είναι έτοιμη να εφαρμόσει πράσινες τεχνολογίες υψηλών προδιαγραφών, που θα προστατεύουν τόσο τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του, όσο και το Περιβάλλον. Όλες οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σαν κατάληξη την χρήση της ελεύθερης ενέργειας. Μέγιστος σκοπός με την εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας θα είναι η Δίκαιη και Ασφαλής χρήση Ενέργειας από όλους, έτσι ώστε όλοι να ζουν κάτω από την Φυσική Αρμονία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στον Δήμο Ζίτσας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια